Master strukovne studije – Poslovno upravljanje (120 ESPB bodova)

 

Svrha Master programa M-Poslovne škole je da studentima prenese najbolja savremena teorijska i praktična znanja. Uz pomoć tih znanja studenti će na jedan specifičan, inovativan način biti pripremljeni da po završetku master studija na M-Poslovnoj školi budu konkurentni u poslovnom okruženju i spremni za preuzimanje većih odgovornosti u kompanijama u kojima će biti zaposleni.

Program je koncipiran tako da je veoma blizak i dostupan svakome ko želi da razvije svoje kapacitete i ko razume da treba da poboljša svoje veštine i svoje sposobnosti i na taj način se pripremi za poslovne obaveze koja ga u budućnosti očekuju. Napravljen  je i usklađen sa potrebama poslovnog okruženja Srbije i regiona, ali je takođe usklađen sa akreditovanim master programima na najboljim evropskim i svetskim poslovnim školama.

Kroz veliki broj praktičnih primera, grupnog rada, studija slučaja, kao i individualnog rada sa svakim od studenata razvija se kritično razmišljanje polaznika, upoznavanje sa najboljom svetskom i domaćom praksom.

Obaveznom stručnom praksom na svakoj godini studenti će biti usko povezani sa privredom i imaće mogućnost da kroz stručni rad nadgledan od stručnjaka iz privrede nauče kako funkcionišu organizacije i procesi u njima. Osnovni cilj jeste da studenti koji završe program budu prepoznatljivi na tržištu i da budu prvi izbor od strane poslodavaca.

Raspored predmeta po semestrima i godinama master strukovnih studija: