O školi

М-Poslovna škola u Beogradu ima jasno definisane osnovne zadatke i ciljeve koji su skladu sa ciljevima visokog obrazovanja i koji su utvrđeni Zakonom o visokom obrazovanju.

Programi i škola su trenutno u procesu akreditacije.

Svrha

Dobro poslovanje – bolje društvo. Svrha M-Poslovne škole je da studentima prenese najbolja teorijska i praktična znanja i da ih na nov, inovativan način pripremi da po završetku studija budu konkurentni u poslovnom okruženju i spremni za preuzimanje odgovornosti u kompanijama u kojima će se zaposliti.

Misija

Misija M-Poslovne škole u obrazovnom sistemu jeste da studentima ponudi kurikulum koji je pre svega koristan, upotrebljiv, praktičan, zanimljiv i dostupan svakome ko želi i razume da treba da razvija svoje veštine i svoje sposobnosti i na taj način se pripremi za poslovne obaveze koja ga u budućnosti očekuju.

Vizija

Najuglednija poslovna škola u regionu koja neguje praktična znanja i veštine, preduzetnički duh, poštuje lokalne tradicije i kulturu.

Osnivanjem M-Poslovne škole učinićemo dostupnim studentima osnovnih i master studija savremeno poslovno obrazovanje, a koristeći najbolju međunarodnu i domaću praksu i veoma tesnu saradnju koju već imamo sa poslovnom zajednicom širom zemlje i regiona.

Ciljevi

Cilj je da se studentima omogući da se kroz studiranje u M-Poslovnoj školi, školuju u Srbiji po ugledu i na isti način kao u najboljim svetskim poslovnim školama. Da se studentima razvije svest o važnosti razumevanja savremenog poslovnog okruženja kao i izazova koji se u njemu postavljaju, da razviju znanja i veština da se sva teoretska znanja stečena na studijama primene u praksi u poslu kojim će se baviti, da razviju inovativno razmišljanje i razumeju najbolje svetske prakse, da nauče kritičku samoprocenu usvojenih znanja.

Vrednosti

Znanje

Kritičko mišljenje

Praktičnost

Preduzimljivost

Preduzetnički duh

Inicijativa

Kompatibilnost sa okruženjem

Prilagodljivost

Program škole je koncipiran po ugledu na najbolje međunarodne poslovne škole. Kurikulum, metodologija rada i nastavni kadar je spreman da najbolju domaću i međunarodnu praksu prenosi na naše studente i studente od najranijih godina studija integriše sa tržištem rada.

Zadatak škole je da svojim programom, predavačkim kadrom, iskustvima koje nudi kao i partnerskim odnosom sa privredom privuče najkvalitetnije srednjoškolce kojima je cilj da pohađaju poslovnu školu.

Takođe, zadatak škole je da obrazuje dipolomce svršene studente DHN ili THN koji su završili studije drugih usmerenja, u oblasti poslovanja i integriše ih u rukovodeće položaje u poslovnoj zajednici Srbije.  i regiona po završetku osnovnih ili master studija.

Angažovanjem predavača sa bogatim praktičnim iskustvom studenti će biti u mogućnosti da čuju najbolju svetsku i domaću praksu i da aktivno učestvuju u analizi i rešavanju problema koji se pred njih postavljaju.