Lokacija

Kralja Milana 2 

11000 Beograd, Srbija

Uprava

Direktor:  dr Zoran Ćirović

Izvršni menadžer: dr Bojan Kostandinović

Studentska služba:

Iva Barišić

Tel: + 381 11 362 362 8

Sektetarijat:

Miloš Zečević

Tel: + 381 11 362 15 77

Info:

Email: mposlovnaskola@gmail.com

Sajt: www.mps.edu.rs

Lokacija

Kontaktirajte sa nama

Pošalji poruku