M-Poslovna škola

Dobro poslovanje – bolje društvo. M-Poslovna škola studentima prenosi najbolja teorijska i praktična znanja i na inovativan način ih pripremi da po završetku studija budu konkurentni u poslovnom okruženju, ali i spremni za preuzimanje odgovornosti u kompanijama u kojima će se zaposliti.

Program škole je koncipiran po ugledu na najbolje međunarodne poslovne škole. Kurikulum, metodologija rada i nastavni kadar je spreman da najbolju domaću i međunarodnu praksu prenosi na naše studente i studente od najranijih godina studija integriše sa tržištem rada.

Zadatak škole je da svojim programom, predavačkim kadrom, iskustvima koje nudi kao i partnerskim odnosom sa privredom privuče najkvalitetnije srednjoškolce kojima je cilj da pohađaju poslovnu školu.  

Poslovna škola biznisa

Osnivanjem M-Poslovne škole učinićemo dostupnim studentima osnovnih i master studija savremeno poslovno obrazovanje, a koristeći najbolju međunarodnu i domaću praksu i veoma tesnu saradnju koju već imamo sa poslovnom zajednicom širom zemlje i regiona.

Poslovna znanja
Kritičko mišljenje
Preduzetnički duh

Studijski programi

Studijski programi M-Poslovne škole strukovnih studija u Beogradu oblikovani su u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima i služe njihovom ispunjenju.

OSNOVNE STUDIJE

Poslovna ekonomija

Studijski program osnovnih strukovnih studija u trajanju od tri godine

(šest semestara; 180 ESPB bodova). 

Više informacija >>

MASTER STUDIJE

Poslovno upravljanje

Studijski program master strukovnih studija u trajanju od dve godine

(četiri semestra; 120 ESPB bodova).

Više informacija >>

ZA SVA PITANJA KONTAKTIRAJTE SA NAMA

M-Poslovna škola, Beograd

Kralja Milana 2, 11080 Beograd

Email: mposlovnaskola@gmail.com

Sajt: www.mps.edu.rs

Tel: + 381 11 362 362 8

Tel: + 381 11 362 15 77